Při spalování LPG v klasickém benzínovém motoru, dochází k mírnému zvýšení jeho teploty. Mohou tím trpět ventily a ventilová sedla. Ochranu ventilů lze zabezpečit dvojím způsobem. Lze využít tzv.přívstřiku benzínu (pokud ho má řídící jednotka v komfortních službách) pro ochlazení spalovacího prostoru, případně externí ochranou (ochrana aditivem).

Tlakové přimazávání motorů na LPG/CNG

Doporučujeme – německá kvalita – Made in Germany.

V současné době se jedná o jedinný a opravdu účinný systém pro ochranu ventilů motoru při provozu na LPG/CNG. Aplikace aditiva je prováděna prostřednictvím tlakové dávkovací jednotky do přívodní hadice plynu za filtr plynné fáze. Aditivum prochází přes plynové vstřikovače a je rovnoměrně rozdělováno do válců. Tento způsob aplikace poskytuje zároveň dvě velmi žádoucí funkce:

 1. Aditivum prochází přes plynové vstřikovače které zároveň čistí a maže – tato funkce je možná pouze s tímto vysokotlakým dávkováním. Vstřikovače jsou trvale čištěny a jejich pístky neběhají nasucho, ale jsou trvale mazány – nepoměrně delší životnost vstřikovačů, ale zejména jejich spolehlivost! Nedochází  k jejich zalepování parafíny z LPG.
 2. Aditivum je přesně dávkováno v celém rozsahu provozního režimu motoru v závislosti na délce vstřiku plynových vstřikovačů. Narozdíl od konkurenčních podtlakových systémů třeba i elektronicky řízených u kterých je aditivum nasávané podtlakem pouze při deceleraci(brždění motorem)a na volnoběh, u systému Elektronic Valve Protector je aditivum dodáváno ve všech pracovních režimech a vždy v odpovídající dávce. Tím je zajištěna nejen kvalitnější ochrana motoru, ale také efektivnější a úspornější využití aditiva mj. také tím, že při jízdě na benzín není dávkování aktivní narozdíl od podtlakových zařízení.

     Systém poskytuje následující funkce:

 1. aditivum je dávkováno přesně a pouze v případě potřeby – při jízdě na benzín systém není aktivní
 2. nedochází k nadměrnému nebo naopak nedostatečnému dávkování
 3. konzistentnní a přesné přizpůsobení dávky v celém spektru pracovního režimu motoru – aditivum je dávkováno přesně podle toho jak pracují plynové vstřikovače – dlouhý vstřikovací čas znamená velkou dávku aditiva, krátký vstřikovací čas znamená malou dávku aditiva. Během CUT-OFF je dávkování zastaveno. Tím je zajištěna plnohodnotná ochrana například při dlouhodobé jízdě po dálnici kde klasický podtlakový systém paradoxně aditivum nedávkuje neboť při zatíženém motoru není v sání motoru potřebný podtlak.
 4. signalizace nízké hladiny aditiva s možností automatického přepnutí do benzínu při úplném vypotřebování aditiva(nemusí být aktivováno)
 5. dvojí účinek aditiva aplikovaného přes vstřikovací ventily plynu – ochrana a čistota vstřikovačů plynu a ochrana ventilů a ventilových sedel motoru
 6. možnost použití libovolného aditiva které lze jednoduše doplňovat
 7. přesné a konečné seřízení bez nutnosti „kontroly každou hvíli“ díky digitálnímu řízení a dávkování krokovým čerpadlem vytvářejícím tlak až 5 bar .
 8. snadná montáž
 9. díky použití vysoce kvalitních a odolných materiálů a jejich špičkovému zpracování je systém dlouhodobě bezporuchový a spolehlivý.
 10. tlakovou jednotkou je možné aplikovat libovolná aditiva dostupná na trhu s aditivy pro ochranu ventilů a ventilových sedel motorů provozovaných na LPG jako jsou:
  GasLube, JLM, V-Lube,FLASH LUBE apod.Další

tlakové přimazávání motorů - ochrana ventilů

 

Podtlakové přimazávání Vap Saver , Flash Lube atd.

Toto jednoduché zařízení funguje na principu podtlaku. K dávkování dochází vlivem nasávání aditiva do sání motoru.  Tím aditivum prochází přez ventily motoru a zajišťuje  promázání a ochlazení ventilů a ventilových sedel. Potřebné množství se dávkuje pomocí regulačního šroubu na nádoce aditiva. Toto nastavení je potřeba čas od času znovu seřídit. Doporučujeme vždy použít rozbočovač,aby bylo zaručeno dokonalé dávkování pro každý válec. Centrální tryska pod klapku se nám v praxi neosvědčila.

Největší nevýhodou u podtlakového přimazávání je fakt,že  při dlouhodobé jízdě po dálnici nebo do táhlého kopce  paradoxně tento systém nedávkuje neboť při zatíženém motoru není v sání motoru potřebný podtlak (klapka motoru je moc odevřená). Proto doporučujeme podtlakové přimazávání kombinovat se zařízením LPG (např. LOVATO), které umí v zátěži motoru vytvořit přívstřik benzínu. Tím dojde k promázání a ochlazení ventilů motoru ve všech režimech chodu motoru.Nastavení samotného přívstřiku  benzínu v celém rozsahu otáček a zátěže motoru je velice neekonomický.

podtlakové přimazávání 1

podtlakové přimazávání 2