Ve spolupráci s našim hlavním dodavatelem LPG komponentů firmou Autogascentrum plus s.r.o. a  Kooperativou a.s Vám můžeme nabídnout pojištění LPG přestavby. Jsme schopni Vám pojistit vyjmenované motorové díly které přichází do styku s LPG. Dle vyjádření MD není montáž LPG  důvodem k celkové ztrátě záruky pouze může dojít ke ztrátě záruky dílů které přicházejí do styku s LPG.

Nabízíme Vám pojištění těchto dílů a to v rozsahu, který poskytuje výrobce/prodejce nových motorových vozidel. V praxi, tedy pojistkám i dorovnáváme případnou újmu ve smyslu zrušení záruky na konkrétní motorové díly. Pojištění si můžete uzavřít na tyto motorové díly i u vozidel až 4 roky starých.

 

Pojištění strojních částí motoru po montáži zařízení LPG

Zvláštní ujednání

Odchylně od ZPP P.300/05 čl. I. Bodu 7g) se ujednává, že předmětem pojištění jsou vozidla s přidělenou RZ ve vlastním nebo cizím majetku. Pojištění se vztahuje pouze na škody, vzniklé na strojních částech motoru-ventily, vodítka ventilů, zdvihátka, písty a pístní kroužky, hlava válců, těsnění hlavy a ventilů a katalyzátor, blok motoru, vzniklé v souvislosti s provozem vozidla na pohon LPG. Tato montáž je prováděna pouze na vozidlech (dále jen „vozidlo“) vedených v evidenci společnosti AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o. IČ 01518763. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Konec pojištění je uplynutím doby pojistného krytí (doba, km) nebo doba základní tovární záruky vozidla podle skutečnosti, která nastane dříve. U skupiny pojištěných vozidel pod písmenem B) může být překročena základní doba tovární záruky.
A)Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 2 roku stáří vozidla a zároveň max. průběhu 40 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 60 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla.

B)Pojištění se vztahuje na jednotlivá ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 4 roky a mají najeto max. 60 000 km. Pojištění je platné po dobu 24 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve.

C)Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 1 rok a mají najeto max. 20 000 km. Pojištění je platné po dobu 36 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve.

D)Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová vozidla. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 36 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo najetím 150 000 km, podle toho, co nastane dříve.

E)Pojištění se vztahuje na jednotlivá i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 4 roku stáří vozidla a zároveň max. proběhu 60 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG.Pojištění končí uplynutím 84 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo do ujetí 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve .

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou obsluhou, nesprávnou manipulací, použitím nekvalitního pohonu LPG, nesprávnou montáží, havárii vozidla.

add 1A) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 950 Kč
add 1B) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 250Kč
add 1C) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 650 Kč
add 1D) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 750 Kč
add 1E) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 2 450 Kč

Pojistný produkt, jeho registrace a proces likvidace Místo pojištění: Evropa

Poř. číslo

Předmět pojištění

Spoluúčast

Pojištění se sjednává

Maximální roční limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost

1

Motorové vozidlo – soubor

1 000 Kč

jednu a každou pojistnou událost a novou cenu

nesjednává se

90 000 Kč