Údržba vozidel na LPG

 • Každých 20 000km je nutné vyměnit filtr plynné fáze.Systém LPG Vás automaticky sám upozorní,že máte filtr vyměnit.Po objednání provádíme výměnu filtru na počkání vč. zkoušky těsnosti a základního nastavení parametrů řídící jednotky LPG.
 • Jednou ročně je povinná revize systému (většinou se provede v rámci výměny filtru nebo měření emisí) Naši zákazníci mají revizi po dobu záruky zdarma
 • Každých 50 000km se doporučuje vyměnit membrány reduktoru dále vyčistit  a seřídit vstřikovače LPG.V současné době používáme systémy u kterých bez problému membrány i vtřikovače vydrží min. 100 000km bez zásahu
 • V řídící jednotce LPG je veškerá historie o údržbě systému LPG a počtu najetých kilometrů(motohodin) na jednotlivá paliva.Při  každém připojení k řídící jednotce (např. při výměně filtru)Vás včas upozorníme na nutný servis
 • Každých 10 let je nutná výměny nádrže LPG. Multiventil nádrže se dá  znovu použít.
 • Záruka na celý systém je vždy min. 2 roky a u vybraných systémů je  prodloužená ,až na  5 let.

Bezpečnost vozidel na LPG

 • Systém má mít každý rok revizi (kontrola těsnosti)
 • Nádrž se plní pouze  na 80% kapalným LPG. 20% zůstává jako plynový polštář
 • Nádrž neexploduje ani při vhození do ohně
 • Nádrž je vyrobena z oceli, sváry jsou provedeny kvalitní technologií
 • Nádrž je zkoušena tlak. zkouškou při 67 bar. (tlak při čerpání LPG je max. 10 bar), provozní tlak 4-5 bar
 • Bezpečností ventily (multiventil) hlídají tlak plynu
 • Při náhlém zvýšení tlaku (oheň, náraz) multiventil upustí plyn (zamezí výbuchu)
 • Při protržení vedení (zvýšený průtok plynu) ventil uzavře nádrž
 • Při zastavení motoru ( vypnutí klíčkem nebo při dopravní nehodě) ,dojde ihned k zavření nádrže LPG  pomocí elektroventilu ,který je namontován přímo na nádrži